آموزش برداشتن تبلیغات لوکس بلاگ

این کد برای برداشتن تبلیغات بلگفا از وبلاگ های سرویس بلگفا است فعلاً اگر در سیستم بلگفا وبلاگ دارید از این کد استفاده نمایید اما برای تبلیغات لوکس بلاگ یک کد نیست یکم پیچیده تره 

 آموزش برداشتن تبلیغات لوکس بلاگ از وبلاگ


 

برای براشتن تبلیغات لوکس بلاگ از فرم تماس سایت از مدیریت تقاضا کنید

و اجازه را دریافت کنید سپس

farvivatan@yahoo.com

به ایمیل بالا درخواست خود را اعلام کنید تا کد به شما تحویل داده شود.برچسب‌ها:
نویسنده: مصطفی